Tahakkuk Birimi

-Üniversitemiz Özel Kalem, Genel Sekreterlik, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Daire Başkanlıkları ve Başkanlığımızda çalışan tüm personelin; maaş işlemlerini gerçekleştirmek, SGK bildirimlerini yapmak.
-Üniversitemiz Rektörlük Özel Kalem, Genel Sekreterlik ve İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığımıza görevlendirilenlerin Yurtiçi Geçici Görev Yolluklarının ödemelerini yapmak.
-Üniversitemiz Rektörlük Özel Kalem, Genel Sekreterlik ve İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığımca görevlendirilenlerin Yurtdışı Geçici Görev Yollukları, eğitim giderleri ve burs ödemelerini yapmak.
-Rektörlük Özel Kalem, Genel Sekreterlik ve Başkanlığımızda görev yapan personelin talepleri doğrultusunda sosyal yardımlar (aile, emeklilik, çocuk, ölüm) v.b. ödemeleri gerçekleştirmek.
-Daire Başkanlığımızın bütçe taslağının hazırlanması,
-Başkanlığımıza tahsis edilen bütçenin yıl içinde ödenek harcama vs. gibi işlemlerin yapılması ve gerekli dokümanların tutulması, ilgili kuruluşlarla veya Rektörlük birimleri ile bütçe işlemleri konusunda istişarenin sağlanması,
-Başkanlığımız bünyesinde yapılan ilan ödemelerini gerçekleştirmek. (Basın İlan Kurumu, Yerel Gazeteler, Ulusal Gazeteler, Kamu İhale Bülteni.) v.b.
-Tahakkuk evraklarının gerekli onayları (gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisi oluru) alınarak Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilmesi,
-Akaryakıt, hak ediş evraklarının hazırlanarak ödemeye bağlanması,
-Üniversitemiz ve dışarıdan gelen akademik personele ait görevlendirmelerde Jüri üye ücretlerinin hazırlanarak ödemesinin gerçekleştirilmesi,
-Her türlü mal ve hizmet alımlarında avans ve kredi açma işlemlerinin yapılarak ödemeye bağlanması,
-Elektrik, Su, Doğalgaz, Telefon  faturalarının ödemeye bağlanması.