Güvenlik Hizmetleri Birimi

*İlgili Mevzuata uygun olarak Güvenlik Hizmetlerini yürütmek ve birimi ile ilgili yazışmaları yapmak,
*Görev alanı içerisinde işlenecek olan suçları, genel kolluk kuvvetlerine iletmek, genel kolluk kuvvetlerinin intikaline kadar sanıkların yakalanması ve suç delillerini korumak için gerekli tedbirleri almak,
*Genel Kolluk Kuvvetleri ile koordineli çalışmak,
*Güvenlik Görevlileri onaylı kıyafet kataloğuna uygun kıyafet ve teçhizatlarıyla  nöbet talimatına uygun şekilde görevini yerine getirmek,
*Güvenlik Görevlilerinin aylık nöbet listesini tanzim ederek ilgililere bildirmek ve nöbet kontrolünü yapmak,
*Yerleşkeye giriş ve çıkışları denetim altında tutmak, binaların iç ve dış emniyetini sağlamak, araçların plakasını ve kimliğini güvenlik görevlisi aracılığıyla kontrol etmek ve deftere kaydetmek,
*Kampus içerisinde düzenli devriye hizmeti yaparak maddi ve manevi kayıplara yol açabilecek durumları önlemek,
*Görev esnasında içerden ve dışarıdan kaynaklanabilecek her türlü hırsızlık, yangın ve sabotajlara karşı vb. eylemlere karşı duyarlı olmak,
*Milli Bayramlar, spor karşılaşmaları, bahar şenlikleri, açılış törenleri ve mezuniyet törenleri gibi önemli günlerde gerekli güvenlik tedbirlerini almak,
*Güvenlik teknolojilerini yakından takip etmek, gereken eğitim ve kurslara katılarak,  üniversitede kullanılan  güvenlik teknolojilerini  yeni gelişmelere sürekli  uygunlaştırmak ve personeli bu konuda yetiştirmek,
*Binaların tüm girişlerinde, yönetimce verilen yetki ve talimatlar doğrultusunda denetimde bulunmak ve bu konularda ilgili birimlere bilgi aktarmak,
*Kampus alanı ve park yerlerine uygunsuz park etmeye çalışan araçlara engel olmak, trafik düzenini sağlamak,
*Oluşabilecek herhangi bir olumsuzluğa karşı ilk müdahalede bulunmak insan ve çevre emniyetini almak, ilgili mercilere bilgi aktarmak, detaylı bilgileri içeren tutanak ve raporları düzenlemek.